Anamur

Anamur İlçesi, Mersin'in batısında yer alır. İlçe merkezi Mersin'e 230 km., Antalya'ya 265 km, Karaman'a 230 km, Kıbrıs'a 76 km. uzaklığındadır. Mersin-Antalya Devlet Karayolu üzerinde kurulmuş, yüzölçümü 1241 km2'dir. Orta Toros Dağlarının, Akdeniz'e inen kolları İlçe topraklarının içinden geçer. Bu nedenle arazi engebeli ve dağlıktır. Anamur Anamur'un tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Anamur İlçesinin eski adı "Anemurium" adından gelmektedir. Latin kökenli olan "Anemurium" ismi rüzgarlı burun anlamına gelmektedir. Anamur'un bilinen tarihine göre Fenikeliler, Hititler ve Asurlular daha sonra İranlılar ve Romalıların medeniyetleri sürmüş Romalılardan, Bizanslılara geçen Anamur, Bizanslılar zamanında yeniden inşaa edilmiştir Fenikeliler tarafından koloni olarak kurulan Anamur Hitit Kralı IV. Tutaliye himayesine sığınan Mattuvatta'ya verilmiş, Mattuvatta Hititlerin zayıflamasından yararlanarak Anamur'dan Afyon'a kadar bir prenslik kurmuştur.
Anamur, M.Ö 8. Yüzyılda Asurluların daha sonra Perslerin ve M.Ö 333'de de Büyük İskender'in Egemenliğine girmiştir. İlçe, Büyük İskender ölünce Selefkosların eline geçmiş, M.Ö 1. Yüzyılda da Roma İmparatoru Caligula tarafından bütün Kilikya Kıyıları ile birlikte Commagene Kralı IV.Antoochus'a verilmiştir.
Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat, Ertokuş Beyi kıyı şehirlerinin alınmasına memur etmiş, o da M.S 1228'de Anamur'u zaptetmiştir. Daha sonra Karamanoğullarının idaresine geçen Anamur 1471 yılında Fatih'in Komutanlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.
1859 yılında, Osmanlı idari teşkilatında Bucak 1869 yılında ise İlçe olmuştur.

Hızlı Erişim