Çamlıyayla

Çamlıyayla ilçesi Külpet Dağı'nın eteğinde kurulmuş olup, denize olan yüksekliği 1430 metre dir. İlçenin doğusunda ve güneyinde Tarsus, batısında Mersin, kuzeyinde Konya ve Niğde illeri yer almaktadır. İlçe, Mersin'in en eski yaylalarındandır. İlçe'nin yüzölçümü 811 km2. olup, iklimi karasal iklim karekterindedir. Çamlıyayla Çamlıyayla İlçesinin yerleşim tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte İlçeye adını veren Namrun Kalesi, Haçlıların bu bölgeye geldikleri devirde ve Selçuklular zamanından başlayarak uzun süre Kilikya Ermeni Krallığının elinde kalmış, bu devrede Namrun Sinyörü olarak tanınan Oşin'ın burada hüküm sürdüğüne dair bilgiler mevcuttur. Oşin 1081 tarihinde askerler ile birlikte Bizans imparotoru Alexios'un komutanı durumunda iken Bölge Selçuklulara ve daha sonra diğer Müslümün Devletlere geçmiştir.
1854'den sonra başlayan Osmanlı Memluk savaşları sırasında, Namrun'u Ali Paşa ele geçirmiş, 19. Yüzyılın ikinci yarısından sonra bir nahiye merkezi olarak idari taksimat içerisinde yerini almış, 1991 yılında da Tarsus İlçesinden ayrılarak müstakil ilçe olmuştur.

Hızlı Erişim