Roma Tapınağı

Roma TapınağıSilifke Şehir merkezinde bulunan ve doğu ile güney yanlarındaki sütun tabanlıkları orijinal şekilde korunmuş olan tapınağın uzun kenarında 14'er, kısa kenarında 8'er sütun bulunmaktaydı. Ancak, her biri 10 m. boyundaki korint başlıklı bu sütunlardan bugün sadece biri ayakta kalmış olup 3 tanesi de yıkılmış durumda yerdedir.
1980 yılında Kültür Bakanlığı'nca başlatılan kazı çalışmaları aralıklarla devam etmektedir. M.S II. yüzyılda yapılmış olduğu anlaşılan tapınak, V. yüzyılda planında önemli değişiklikler yapılarak kiliseye dönüştürülmüştür.
M.S 5. yüzyıldada yaşamış tarihçi Zosimos;
"Tapınak, ovadaki ürünlerine musallat olan çekirgelerden kurtulmak için Güneş ve Sanat Tanrısı Apollon'dan yardım isteyen ahali tarafından, çekirgeler Apollon'un gönderdiği kuş sürüsünce yok edilince O'na bir şükran ifadesi olarak yaptırılmıştır"
diyorsa da Zeus adına yaptırıldığı da söylenmektedir.
Roma Tapınağı Fotoğrafları

Hızlı Erişim