Tekir Ambarı

Tekir Ambarı SarnıcıSilifke Kalesinin eteğinde, Bizanslılardan kalma bu su deposu 46 m. uzunluğunda, 23 m. genişliğinde ve 14 m. derinliğinde olup, içine doğu köşesindeki helezonik merdivenle inilmektedir.
Silifke'nin su ihtiyacını karşılamak amacıyla antik dönemde açılan Taşdöşeme su yolunun ihtiyacı karşılayamaması üzerine açılan Bahçebaşı su yolundan beslenen sarnıcın kapasitesi ise 10.000 m3 dür. Ayrıca içi moloz dolu olduğundan dolayı taban seviyesi tespit edilememekte ve su giriş kanalları görünmemektedir.
Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen Tekir Ambarı su sarnıcının tüm duvarları su sızmasını önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taşlarla desteklenmiş, uzun kenarında 8, kısa kenarında 5 yuvarlak kemerli niş oluşturulmuştur.
Tekir Ambarı Fotoğrafları

Hızlı Erişim